CHỦ ĐẦU TƯ

COASTAL LIVING LAND

Coastal Living Land hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển các dự án BĐS, tư vấn đầu tư BĐS, kinh doanh sàn giao dịch môi giới BĐS, kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn và nghỉ dưỡng. Với …

HONGKONG LAND

Chủ đầu tư và các đơn vị hợp tác uy tín Dự án The Marq được hợp tác phát triển bởi Hongkong Land (HKL) và Tập đoàn Hoa Lâm (HL). Về Hongkong Land: Đây là tập đoàn đầu tư, quản lý và …
0903 62 44 52